Alüminyum Hurda

Alüminyum Hurda, alüminyumun bizzat kendisi kullanılarak üretilmiş bir üründen, geri dönüşüm amacıyla çıkarılmış aluminyum parçalarıdır. Alüminyum, gerek fiziksel özellikleri sayesinde gerekse de dünyanın birçok yerindek rahatlıkla bulunabilmesi sayesinde, birçok sektörde kullanılan bir metaldir.

ALÜMİNYUM HURDA NEDİR?

Alüminyum; Kolayca bulunabilmesi, işlenmiş halinin fazlaca dayanıklı olması, kolayca şekle sokulabilir olması, yüksek korozyon direncine sahip olması ve en önemlisi de kolaylıkla geri dönüştürülebilir olması sebebiyle birçok farklı sektör dalında ve milyonlarca üründe kullanılmaktadır.

Isıyı emme özelliğine ek olarak kolay soğuyabilmesi sebebiyle başta soğutma sistemleri olmak üzere, parlak görüntüsünün yardımıyla dekoratif amaçlı eşyalarda ve hatta yüksek dayanıklılığı ve kolay işlenebilirliği sayesinde havacılık ve uzay sektöründe de bolca tercih edilen bir metaldir.

Alüminyum Hurda, neredeyse 100 yıldır geri dönüşüme uğrayarak tekrar tekrar kullanıma sunulmaktadır. İnanılmaz bir şekilde, bugün kullanılan alüminyumun neredeyse %75’i geri dönüşümden kazanılarak tekrar kullanıma sunulmuştur. Geri dönüştürülen alüminyum, ilk haline göre hiçbir özelliğini kaybetmeden eski haline dönebiliyor ve ilk üretiminde kullanılan enerjinin sadece %5’i kullanılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Sonsuz geri dönüşüm uygulanabilmesi sebebiyle sektörde muhteşem bir metal olarak ön plana çıkıyor. Tabii bu alüminyum hurdalar ayrıştırılırken belli süreçlerden geçiyorlar. Öncelikle içecek kutuları, folyo tepsileri ve aerosoller tipik olarak evlerden veya çelik gıda kutuları da dahil olmak üzere diğer yiyecek ve içecek ambalajlarıyla karıştırılmış teneke kutulardan toplanıyor. Geri dönüştürülebilir malzemeler, sınıflandırıldıkları yerel bir atık aktarma istasyonuna veya malzeme geri kazanım tesisine götürülüyor.

ALÜMİNYUM HURDA GERİ DÖNÜŞÜM

İşte milyonlarca üründe kullanılan bu alüminyumun geri dönüşüme yollanmak üzere ayrılan kısmına alüminyum hurda denmektedir. Dünyada üretilmiş alüminyumların tahmini olarak %75’i aluminyum geri dönüşümünden elde edilmiştir.

Çünkü alüminyum hurda geri dönüşüme gittiğinde, ilk üretiminde harcanan enerjiye göre %95 tasarrufla yeniden kullanıma kazandırılan metaldir ve çevre dostudur. Bu yüzden alüminyumun geri dönüşümü, şirketler, ülkeler ve hatta dünya için büyük önem arz etmektedir. Alüminyum hurdalar kendi içlerinde alüminyum sert hurdalar ve alüminyum yumuşak hurdalar olarak 2’ye ayrılırlar.

Alüminyum, diper metallerden mıknatıslar kullanılarak ayrıştırılır ve diğer metallerin ayrılmasıyla saf alüminyum kalmış olur. Ardından elimizde kalan alüminyum yıkamaya sokularak temiz hale getirilir. Bunun üzerine alüminyum parçalar sıkıştırılarak balya haline getirilir ve eritmeye yollanır.

Eritme sonrası ilk üretildiği saf halini kazanır ve bu saf, sıvı haliyle yeniden kalıp külçelere dökülerek ihtiyacı olan fabrikalara gönderimi sağlanır. Her ne kadar temizlik aşamalarından geçiyor olsa da imha etmeden önce alüminyum kutuların boş olduğundan, kirlenmediğinden ve hasar görmediğinden emin olmak şarttır.

ALÜMİNYUM HURDA FİYATI

Alüminyum Hurda Fiyatı; Hurdanın içerisindeki alüminyum oranına göre belirlenir. Bunun için bir ayrıştırma işlemine tabi tutulur. Hurda konusunda uzman kişiler, hurdanın içindeki alüminyumları ve diğer metalleri özenle ayrıştırırlar, diğer metallerden ayrıştıralamayacak kadar sıkı montaj edilmiş hurdalar; alüminyumun oranına göre ya alüminyum hurda olarak ya da diğer metallerin hurdalarına karıştırılır. Bundan sonra alüminyum hurdanın fiyatı tam olarak belirlenir.

Alüminyum Hurda, gerekli ayrıştırma işlemlerine tabii tutulduktan sonra eitilmek için hazırlanır. Öncelikle üzerlerindeki yağlardan arındırmak adına yağ giderme işleminden geçirilir ve daha sonra balyalar haline getirilme amacıyla sıkıştırılır.

İçindeki demir vb. Malzemelerden arındırmak için 650°C’nin altında ısıtılarak eriyen alüminyumun demirden ayrılması amaçlanır. Alüminyum yiyecek ve içecek kutuları, karton üzerine ince alüminyum kaplamalı ambalajlar, üzeri boyalı artıkların yeniden değerlendirilmesinden önce yakılarak yok edilmesi gerekmektedir.

Bu sebeple, yakma işleminde sıcaklık alüminyum dışındaki maddeleri yakacak kadar yüksek ve alüminyumu eritmeyecek kadar düşük olmalıdır. Daha sonra elimizde kalan alüminyum, bu iş için özel tasarlanmış fırınlarda eritilir.

Eğer büyük alüminyum hurdalar varsa elinizde, Reverber fırınlar tam bu iş için birebirdir. Verimleri döner fırınlara göre daha düşük olsa da ısıl verimi %20’den %40’a kadar çıkartılabilir.